ŠOLSKI SKLAD

Na Waldorfski šoli OE Primorska je v letošnjem šolskem letu 2022/2023 z mesecem marcem začel delovati Šolski sklad.

Namen šolskega sklada je zbirati sredstva za pomoč učencem in družinam, ki se znajdejo v finančni stiski in jim pomagati pri delnem poplačilu stroškov šol v naravi in ostalih dodatnih dejavnostih. Sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov, donacij, zbiralnih akcij, itd.

Za sredstva sklada zaprosijo starši učencev, ki zaradi socialno-ekonomskih razlogov ne zmorejo sami kriti stroškov v povezavi s šolanjem.

Prošnjo za sredstva sklada vložijo pri Upravnem odboru sklada, in sicer:

  • na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani; če želijo lahko prejmejo obrazec tudi preko elektronske pošte oz. v papirnati obliki v tajništvu šole,
  • prošnja se odda v tiskani obliki z osebno predajo v tajništvo šole ali s pošiljanjem po pošti na naslov šole:  Waldorfska šola OE Primorska, Cesta 5. maja 6, 5270 Ajdovščina.