Sedmošolci v Ogleju

Sedmošolci v Ogleju

V sredini septembra so se sedmošolci odpravili čez mejo v Italijo, kjer so preživeli tri dni šole v naravi. Taborili so v kampu v mestecu Oglej, ki je poznano po ostalinah iz rimskih časov. Sami so si postavili šotore in v skupinah skrbeli za kuhanje ter tako...